Membership

Ikebana-foreningen er åpen for alle ikebana-interesserte, uavhengig av tidligere erfaring. Som medlem er du velkommen til å delta på medlemsmøter og andre aktiviteter. Du har også adgang til å delta i medlemsmøter og workshops i Ikebana International foreninger i andre land. Medlemmer får tilsendt medlemsblad fra Ikebana International i Tokyo to ganger i året. Medlemsavgiften er for tilfellet kr 750 og betales årlig før 15. juni. Ta kontakt hvis du vil bli medlem (se informasjon under 'Contact').

❀❀❀

Ikebana International Oslo Chapter welcomes everyone interested in ikebana as a member of the organization. As a member your welcome to attend members' meetings and take part in other activities. You can take part in members' meetings and workshop in other countries as well. You'll also get the magazine of Ikebana International in Tokyo twice a year. The membership fee is currently NOK 750 to be payed annually within June 15th. Please contact us to become a member (see information under 'Contact'.