Study ikebana

Ikebana International er en forening for ikebanainteresserte, men er ikke en skole som underviser i ikebana. Hvis du er intressert i å studere ikebana finnes et antall ikebana-skoler som følger litt forskjellige prinsipper og tradisjoner. I Norge finnes for tiden kun Sogetsu skolen representert.

Det er som regel flere medlemmer med lærereksamen til stede på medlemsmøtene. Noen av Ikebana foreningens medlemmer tilbyr også regelmessig undervisning i ikebana. Ta gjerne kontakt direkte med dem på e-post hvis du er interessert i å studere ikebana (se kontaktinformasjon lenger ned på siden).

❀❀❀

Although Ikebana International promotes ikebana, it is not a school that teaches ikebana. There are many different ikebana schools, all following different principles and traditions. The Sogetsu school is the only ikebana school currently represented with teachers in Norway.

At our members meetings there will most often be members with teachers degrees. Some of our members offer ikebana classes on a regular basis. You can contact them by e-mail if you want to study ikebana (scroll down for contact information).

❀❀❀

For mer informasjon om ikebana-undervisning ta kontakt med / For more information about ikebana classes please contact:

Lisbeth Lerum, 1 grade Sogetsu teacher Somu
Nesodden
e-post: lisbeth(at)ikebana.no

Anne Helene Vosgraff, 4 grade Sogetsu teacher Yonkyu Shihan
Hvålsveien 1 B, 3160 Stokke
mobil: 975 70 706
e-post: annevosgraff@gmail.com
facebook.com/ikebanabyanne