Møteplan våren 2016 - Sceduled meetings Spring term 2016

Ikebanaforeningen er åpen for alle ikebana-interesserte, uavhengig av tidligere erfaring. Vi holder medlemsmøter en gang i måneden og arrangerer av og til workshop og utstillinger.

Hvis du er interessert av å vite mer om foreningen er du velkommen å komme som gjest på et medlemsmøte. Ta kontakt med oss på forhand slik at vi vet at du  kommer. Kontaktinformasjon finner du under 'Contact' på denne nettsiden.

Møteplan for våren 2016:
Onsdag 20. januar, Bordarrangementer
Torsdag 18. februar
Torsdag 17. mars
Torsdag 28. april
Torsdag 16. juni

❀❀❀

Ikebana International Oslo Chapter welcomes everyone interested in ikebana as a member of the organization. Members' meetings are held on a monthly basis.

If you are interested in learning more about what we do, you are welcome to come as a guest at one of our members' meetings. Please contact us ahead so that we know that you are coming. You'll find our contact information under 'Contact' on this website.

Scheduled meetings Spring term 2016:
Wednesday January 20th, Table arrangements
Thursday February 18th
Thursday Mars 17th
Thursday April 28th
Thursday June 16th